Αναλυτική Παρουσίαση Έργου

 

Τίτλος:
Πλήρης Τίτλος: Ανάπτυξη-Εφαρμογή χαμηλού κόστους γεωφραγμών για την περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση θειούχων μεταλλευτικών απορριμμάτων.
Πρόγραμμα: ΓΓΕΤ/ΕΠΕΤ ΙΙ.
Έναρξη: Διάρκεια: Προυπολογισμός:
Επ._Υπεύθυνος:
Ιστοσελίδα:
Περιγραφή