Αναλυτική Παρουσίαση Έργου

 

Τίτλος:
Πλήρης Τίτλος: Βελτιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων μονάδας παραγωγής δευτερογενούς μολύβδου στο Λαύριο.
Πρόγραμμα: ΓΓΕΤ/ΕΠΕΤ II
Έναρξη: Διάρκεια: Προυπολογισμός:
Επ._Υπεύθυνος:
Ιστοσελίδα:
Περιγραφή