Αναλυτική Παρουσίαση Έργου

 

Τίτλος:
Πλήρης Τίτλος: Development of technologies using the activity of sulphate- and metal-reducing bacteria (SMRB) to remove heavy metals and metalloids from ground waters and soils.
Πρόγραμμα: EC Energy, environment and sustainable development
Έναρξη: 2000 Διάρκεια: Προυπολογισμός:
Επ._Υπεύθυνος:
Ιστοσελίδα:
Περιγραφή