Αναλυτική Παρουσίαση Έργου

 

Τίτλος:
Πλήρης Τίτλος: Life cycle assessment of mining projects for waste minimisation and long term control of rehabilitated sites.
Πρόγραμμα: EC Growth
Έναρξη: 2000 Διάρκεια: Προυπολογισμός:
Επ._Υπεύθυνος:
Ιστοσελίδα:
Περιγραφή