Αναλυτική Παρουσίαση Έργου

 

Τίτλος:
Πλήρης Τίτλος: Φυσικοχημική μελέτη της αναγωγής της σκόνης των περιστροφικών καμίνων κατεργασίας των σιδηρονικελιούχων μεταλλευμάτων
Πρόγραμμα:
Έναρξη: Διάρκεια: Προυπολογισμός:
Επ._Υπεύθυνος:
Ιστοσελίδα:
Περιγραφή