Αναλυτική Παρουσίαση Έργου

 

Τίτλος:
Πλήρης Τίτλος: Long-term Performance of Permeable Reactive Barriers Used for the Remediation of Contaminated Groundwater.
Πρόγραμμα: EC Energy, environment and sustainable development
Έναρξη: 2000 Διάρκεια: Προυπολογισμός:
Επ._Υπεύθυνος:
Ιστοσελίδα:
Περιγραφή