Αναλυτική Παρουσίαση Έργου

 

Τίτλος:
Πλήρης Τίτλος: Environmental management of hazardous mining wastes and effluents.
Πρόγραμμα: EC Growth
Έναρξη: 2000 Διάρκεια: Προυπολογισμός:
Επ._Υπεύθυνος:
Ιστοσελίδα:
Περιγραφή