Αναλυτική Παρουσίαση Έργου

 

Τίτλος:
Πλήρης Τίτλος: The treatment of minewaste to achieve cost effective engineered closure of tailings dams.
Πρόγραμμα: EC Growth
Έναρξη: 2001 Διάρκεια: Προυπολογισμός:
Επ._Υπεύθυνος:
Ιστοσελίδα:
Περιγραφή