Αναλυτική Παρουσίαση Έργου

 

Τίτλος:
Πλήρης Τίτλος: Παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από απορρίμματα περλίτη, γύψο και ιπτάμενη τέφρα
Πρόγραμμα: ΕΠΑΝ/ΓΓΕΤ
Έναρξη: 2003 Διάρκεια: Προυπολογισμός:
Επ._Υπεύθυνος:
Ιστοσελίδα:
Περιγραφή