Αναλυτική Παρουσίαση Έργου

 

Τίτλος:
Πλήρης Τίτλος: Ανάπτυξη νέων οργανόφιλων προϊόντων διογκωμένου βερμικουλίτη για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων που προκαλούνται από υγρούς υδρογονάνθρακες και τα παράγωγά τους.
Πρόγραμμα: ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. και Γ.Γ.Ε.Τ/ EUREKA
Έναρξη: 2003 Διάρκεια: Προυπολογισμός:
Επ._Υπεύθυνος:
Ιστοσελίδα:
Περιγραφή