Αναλυτική Παρουσίαση Έργου

 

Τίτλος:
Πλήρης Τίτλος: Integrated Treatment of Industrial Wastes towards Prevention of regional Water Resources Contamination.
Πρόγραμμα: EC INCO
Έναρξη: 2004 Διάρκεια: Προυπολογισμός:
Επ._Υπεύθυνος:
Ιστοσελίδα:
Περιγραφή