Αναλυτική Παρουσίαση Έργου

 

Τίτλος:
Πλήρης Τίτλος: Rehabilitation of abandoned bauxite surface mines using alumina red mud as filler
Πρόγραμμα: LIFE Environment
Έναρξη: 2003 Διάρκεια: Προυπολογισμός:
Επ._Υπεύθυνος:
Ιστοσελίδα:
Περιγραφή