Αναλυτική Παρουσίαση Έργου

 

Τίτλος:
Πλήρης Τίτλος: Πρόβλεψη, πρόληψη και καταστολή της όξινης απορροής.
Πρόγραμμα: EC, Brite-Euram II
Έναρξη: 1992 Διάρκεια: Προυπολογισμός:
Επ._Υπεύθυνος:
Ιστοσελίδα:
Περιγραφή