Αναλυτική Παρουσίαση Έργου

 

Τίτλος: OSNET
Πλήρης Τίτλος: Thematic Network on Ornamental and Dimensional Stones
Πρόγραμμα: EC Growth
Έναρξη: 2001 Διάρκεια: 48 Προυπολογισμός: 1.000 €
Επ._Υπεύθυνος: Ioannis Paspaliaris
Ιστοσελίδα: www.osnet.ntua.gr
Περιγραφή
OSNET is a Targeted Thematic Network on Ornamental and Dimensional Stones, funded by the European Commission under the Competitive and Sustainable Growth Programme. OSNET aims to bring together all the organisations active in the European Ornamental Stones Sector, industry, academia, research institutes, national centres and stone federations. It is expected to be an instrumental tool to meet the sector needs, as it will provide the necessary forum to share problems and experience and to facilitate the transfer and incorporation of technology to the interested European market companies and organisations.