Αναλυτική Παρουσίαση Έργου

 

Τίτλος: H2SUSBUILD
Πλήρης Τίτλος: Development of a clean and energy self-sustained building in the vision of integrating H2 economy with renewable energy sources
Πρόγραμμα: FP7
Έναρξη: 2009 Διάρκεια: 48 Προυπολογισμός: 0 €
Επ._Υπεύθυνος: Ioannis Paspaliaris
Ιστοσελίδα: http://www.h2susbuild.ntua.gr/
Περιγραφή
Our concept is the development of an intelligent, self-sustained and zero CO2 emission hybrid energy system to cover electric power, heating and cooling loads (tri-generation) of either residential/commercial buildings or districts of buildings. In the proposed system, the primary energy will be harvested from RES and directly used to cover contingent loads, while the excess energy will be converted to hydrogen to be used as energy storage material and to be further applied as a green fuel to cover the building heating needs through direct combustion or to produce combined heating and electricity by means of fuel cells.