Αναλυτική Παρουσίαση Έργου

 

Τίτλος:
Πλήρης Τίτλος: Precipitation of monohydrate alumina in the Bayer process.
Πρόγραμμα: EC Joule III
Έναρξη: 1995 Διάρκεια: Προυπολογισμός:
Επ._Υπεύθυνος:
Ιστοσελίδα:
Περιγραφή