Αναλυτική Παρουσίαση Έργου

 

Τίτλος:
Πλήρης Τίτλος: Removal of iron from quartz. Development of a continuous integrated organic acid leaching/effluent treatment system.
Πρόγραμμα: EC, Brite Euram III
Έναρξη: 1995 Διάρκεια: Προυπολογισμός:
Επ._Υπεύθυνος:
Ιστοσελίδα:
Περιγραφή