Αναλυτική Παρουσίαση Έργου

 

Τίτλος:
Πλήρης Τίτλος: Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων και Ανάκτηση Μεταλλικών Αξιών Μονάδων Παραγωγής Τυπωμένων Κυκλωμάτων.
Πρόγραμμα: ΥΠΕΡ 1996, ΓΓΕΤ και Μ&Σ Χουρδάκης ΑΕ.
Έναρξη: Διάρκεια: Προυπολογισμός:
Επ._Υπεύθυνος:
Ιστοσελίδα:
Περιγραφή