Διπλωματικές εργασίες

 

Στο Εργαστήριο Μεταλλουργίας έχουν εκπονηθεί πολυάριθμες διπλωματικές εργασίες σε όλες τις θεματικές περιοχές που σχετίζονται με τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου. Οι σπουδαστές σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή καθορίζουν το ακριβές αντικείμενο της διπλωματικής τους εργασίας και τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί κατά την εκπόνησή της. Οι περισσότερες διπλωματικές εργασίες αφορούν στη μελέτη μιας μεταλλουργικής ή περιβαλλοντικής διεργασίας και περιλαμβάνουν την εκτέλεση κατάλληλων εργαστηριακών δοκιμών για την κατανόηση των σχετικών φαινομένων και τον ποσοτικό προσδιορισμό κρίσιμων λειτουργικών παραμέτρων. Σε άλλες περιπτώσεις οι διπλωματικές εργασίες μπορεί να περιλαμβάνουν τη συγκέντρωση και αξιολόγηση βιβλιογραφικών δεδομένων, την ανάπτυξη και επίλυση μαθηματικών προτύπων με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, κοκ. Κατά την εκτέλεση τόσο των πειραματικών όσο και των θεωρητικών διπλωματικών εργασιών οι σπουδαστές έχουν την πλήρη υποστήριξη και καθοδήγηση του διδακτικού και τ εχνικού προσωπικού του Εργαστηρίου για την αντιμετώπιση όλων των επιμέρους πρακτικών ή θεωρητικών προβλημάτων.

 

Από το 1990 μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί περισσότερες από 100 διπλωματικές εργασίες στο Εργαστήριο Μεταλλουργίας. Η αναλυτική λίστα των διπλωματικών παραθέτεται παρακάτω:

 

2011
Επιβλέπων: Πάνιας Δημήτριος
Φοιτητής: ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Θέμα: Τεχνολογική, οικονομική και περιβαλλοντική αποτίμηση της τεχνολογίας αξιοποίησης του βιομηχανικού καταλοίπου της ερυθράς ιλύος για παραγωγή χυτοσιδήρου και ορυκτοβάμβακα.
2010
Επιβλέπων: Ξενίδης Άνθιμος
Φοιτητής: ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Θέμα: Δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα από ιπτάμενη τέφρα
Επιβλέπων: Πασπαλιάρης Ιωάννης
Φοιτητής: ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ- ΙΩΣΗΦΙΝΑ
Θέμα: Σχεδιασμός και Τεχνικοοικονομική ανάλυση κυκλώματος εκχύλισης μπεντονίτη με οξαλικό οξύ.
Επιβλέπων: Ξενίδης Άνθιμος
Φοιτητής: ΣΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θέμα: Παραγωγή νανο Cu/Fe για την απορρύπανση υδάτων ρυπασμένων με νιτρικά.
Επιβλέπων: Πάνιας Δημήτριος
Φοιτητής: ΤΣΑΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ
Θέμα: Σύνθεση Μαγνητίτη από Υδατικά Διαλύματα Δισθενούς και Τρισθενούς Σιδήρου.
2009
Επιβλέπων: Ξενίδης Άνθιμος
Φοιτητής: ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
Θέμα: Σύνθεση και χρήση νανοδομημένου σιδήρου για τον καθαρισμό υπογείων υδάτων ρυπασμένων με εξασθενές χρώμιο.
Επιβλέπων: Πάνιας Δημήτριος
Φοιτητής: ΒΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Θέμα: Αφρώδη Θερμομονωτικά ανόργανα πολυμερή υλικά από περλίτη.
Επιβλέπων: Πάνιας Δημήτριος
Φοιτητής: ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Θέμα: Επίδραση προσθήκης αργιλίου στη δομή και τις ιδιότητες των ανόργανων πολυμερών πυριτικών υλικών.
Επιβλέπων: Πάνιας Δημήτριος
Φοιτητής: ΖΕΡΒΑΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ
Θέμα: Ανόργανα Πολυμερή υλικά Πυροπροστασίας Κατασκευών.
Επιβλέπων: Ξενίδης Άνθιμος
Φοιτητής: ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Θέμα: Χρήση καταλοίπων βωξίτη ως στρώματος χαμηλής διαπερατότητας σε χώρους υγειονομικής ταφής αστικών απορριμμάτων.
Επιβλέπων: Ξενίδης Άνθιμος
Φοιτητής: ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Θέμα: Παραγωγή σιδήρου από κατάλοιπα βωξίτη.
2008
Επιβλέπων: Αγατζίνη-Λεονάρδου Στυλιανή
Φοιτητής: ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΛΥΔΙΑ
Θέμα: Υδομεταλλουργική επεξεργασία ιπτάμενης τέφρας Ελληνικών λιγνιτών.
Επιβλέπων: Ξενίδης Άνθιμος
Φοιτητής: ΤΣΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Θέμα: Δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα από κατάλοιπα βωξίτη.
2007
Επιβλέπων: Πασπαλιάρης Ιωάννης
Φοιτητής: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Θέμα: Μελέτη των συνθηκών διόγκωσης περλίτη.
Επιβλέπων: Χαλικιά Ηλιάνα
Φοιτητής: ΑΜΠΑΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Θέμα: Υπολογισμός αντιδραστήρα ρευστοαιώρησης.
Επιβλέπων: Πάνιας Δημήτριος
Φοιτητής: ΑΝΤΩΝΕΤΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Θέμα: Μελέτη της συμπεριφοράς γεωπολυμερών υλικών κατά την ωρίμανσή τους.
Επιβλέπων: Πάνιας Δημήτριος
Φοιτητής: ΒΑΦΕΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Θέμα: Εφαρμογή Υπολογιστικής Χημείας για τη Θεωρητική μελέτη καταβύθισης φάσεων αργιλίου από αργιλικά διαλύματα.
2006
Επιβλέπων: Πάνιας Δημήτριος
Φοιτητής: ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ
Θέμα: Ανάλυση και Σχεδιασμός Διεργασίας Ανάκτησης Χαλκού και Νικελίου από υγρά Απόβλητα της Μεταλλουργίας Χαλκού.
Επιβλέπων: Πάνιας Δημήτριος
Φοιτητής: ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Θέμα: Ανάπτυξη καινοτόμων Θερμομονωτικών ανόργανων πολυμερών υλικών από Περλίτη.
Επιβλέπων: Ξενίδης Άνθιμος
Φοιτητής: ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Θέμα: Εναλλακτικά αντιδραστήρια εκχύλισης χρυσού.
Επιβλέπων: Πάνιας Δημήτριος
Φοιτητής: ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Θέμα: Ανάλυση και Σχεδιασμός Διεργασίας Ανάκτησης Χαλκού και Νικελίου από υγρά Απόβλητα της Μεταλλουργίας Χαλκού.
Επιβλέπων: Χαλικιά Ηλιάνα
Φοιτητής: ΜΑΡΟΥΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Θέμα: Πυρομεταλλουργική κατεργασία κόνεων χαλυβουργείου.
Επιβλέπων: Ξενίδης Άνθιμος
Φοιτητής: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Θέμα: Χρήση προηγμένων εργαλείων ανάλυσης επικινδυνότητας για την επιλογή βέλτιστων τεχνικών αποκατάστασης ρυπασμένων περιοχών.
Επιβλέπων: Ξενίδης Άνθιμος
Φοιτητής: ΠΑΤΟΥΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Θέμα: Μείωσητων εκπομπών ΝΟχ από τα καυσαέρια του αναγεννητή μονάδας καταλυτικής πυρόλυσης (FCC) με χρήση καταλυτικών προσθέτων.
Επιβλέπων: Ξενίδης Άνθιμος
Φοιτητής: ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Θέμα: Δημιουργία γεωφραγμού σε θειούχα απορρίμματα.
Επιβλέπων: Ξενίδης Άνθιμος
Φοιτητής: ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Θέμα: Χρήση καταλοίπων βωξιτών ως στρώμα χαμηλής διαπερατότητας σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων.
2005
Επιβλέπων: Πασπαλιάρης Ιωάννης
Φοιτητής: ΚΑΤΣΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
Θέμα: Υδροθερμική σύνθεση ενώσεων πυριτικού νατρίου από απορρίμματα περλίτη.
Επιβλέπων: Πάνιας Δημήτριος
Φοιτητής: ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ
Θέμα: Μελέτη Μηχανισμού γεωπολυμερισμού Ιπτάμενης Τέφρας.
Επιβλέπων: Πασπαλιάρης Ιωάννης
Φοιτητής: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Θέμα: Ανάλυση κύκλου ζωής παραγωγικής κατεργασίας φυσικών λίθων.
Επιβλέπων: Ζευγώλης Eμμανουήλ
Φοιτητής: ΤΟΥΜΠΗΣ ΗΛΙΑΣ
Θέμα: Η νομοθεσία προστασίας περιβάλλοντος στη Μεταλλευτική & Μεταλλουργική Βιομηχανία.
2004
Επιβλέπων: Αγατζίνη-Λεονάρδου Στυλιανή
Φοιτητής: ΓΑΡΟΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Θέμα: Εκχύλιση σερπεντινικού λατερίτη με θειϊκό οξύ.
Επιβλέπων: Ζευγώλης Eμμανουήλ
Φοιτητής: ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Θέμα: Μελέτη της ενέργειας Φρύξης και Τήξης Νικελιούχου Μεταλλεύματος.
Επιβλέπων: Πασπαλιάρης Ιωάννης
Φοιτητής: ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Θέμα: Σύνθεση πυριτικού ασβεστίου από απορρίμματα περλίτη.
Επιβλέπων: Πάνιας Δημήτριος
Φοιτητής: ΚΑΤΣΙΑΠΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
Θέμα: Υδατική οξείδωση Μn2+ με χρήση Η2Ο2 ή Η2Ο2/ uv.
Επιβλέπων: Χαλικιά Ηλιάνα
Φοιτητής: ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Θέμα: Διερεύνηση των διεργασιών παραγωγής χαλύβων S500s στη ΣΟΒΕΛ Α.Ε.
Επιβλέπων: Ζευγώλης Eμμανουήλ
Φοιτητής: ΜΑΛΙΑΧΩΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Θέμα: Μελέτη Αναγωγιμότητας Σκόνης Περιστροφικών Καμίνων Αναγωγής Νικελιούχου Μεταλλεύματος.
Επιβλέπων: Αγατζίνη-Λεονάρδου Στυλιανή
Φοιτητής: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Θέμα: Aνάκτηση τιτανίου από την ερυθρά ιλύ.
Επιβλέπων: Πασπαλιάρης Ιωάννης
Φοιτητής: ΠΑΝΑΓΟΥΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Θέμα: Σταθεροποίηση Pb και As σε εδάφη. Βιολογικές δοκιμές.
Επιβλέπων: Πάνιας Δημήτριος
Φοιτητής: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Θέμα: θεμοδυναμικός προσδιορισμός της περιοχής σταθερότητας των φάσεων Βοϊμήτη, Τυβσίτη, Μπαγερίτη στο σύστημα Al2O3/Na2O/HNO3/H2O.
2003
Επιβλέπων: Πασπαλιάρης Ιωάννης
Φοιτητής: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Θέμα: Αποδέσμευση αρσενικού απο άμορφες ή κρυσταλλικές ενώσεις Fe(III)-As με τη δράση σιδηροαναγωγικών βακτηρίων.
Επιβλέπων: Πασπαλιάρης Ιωάννης
Φοιτητής: ΓΡΑΜΜΗ ΚΛΕΙΩ
Θέμα: Μελέτη της προσρόφησης και αποδέσμευσης As από γκαιτίτη με τη δράση σιδηροαναγωγικών βακτηρίων.
Επιβλέπων: Ζευγώλης Eμμανουήλ
Φοιτητής: ΛΙΒΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Θέμα: Διαχείρηση Μεταλλουργικών Σκουριών για τη βελτιστοποίηση της Αξιοποίησής τους.
Επιβλέπων: Πασπαλιάρης Ιωάννης
Φοιτητής: ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Θέμα: Σταθεροποίηση Pb και As σε ρυπασμένα εδάφη.
2002
Επιβλέπων: Νέου - Συγκούνα Παρασκευή
Φοιτητής: ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Θέμα: Διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης μεταλλουργικού καταλοίπου της βιομηχανίας αλουμινίου.
Επιβλέπων: Ζευγώλης Eμμανουήλ
Φοιτητής: ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Θέμα: Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης στην Ελληνική Μεταλλουργική βιομηχανία.
Επιβλέπων: Αγατζίνη-Λεονάρδου Στυλιανή
Φοιτητής: ΞΑΦΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Θέμα: Ανάκτηση νικελίου από διαλύματα εκχύλισης λατεριτών με χημική καταβύθιση.
2001
Επιβλέπων: Χαλικιά Ηλιάνα
Φοιτητής: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΒΛΑΔΗΜΗΡΟΣ
Θέμα: Κινητική της οξείδωσης του σιδηροπυρίτη παρουσία ασβεστολίθου.
Επιβλέπων: Χαλικιά Ηλιάνα
Φοιτητής: ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Θέμα: Επιταχυνόμενη οξείδωση σιδηροπυρίτη υπό αλκαλικές συνθήκες.
Επιβλέπων: Χαλικιά Ηλιάνα
Φοιτητής: ΜΕΛΙΔΟΝΗ ΚΛΕΙΩ
Θέμα: Αξιοποίηση ερυθράς ιλύος στην ανάπτυξη φυτοκαλυμμάτων.
Επιβλέπων: Χαλικιά Ηλιάνα
Φοιτητής: ΜΠΑΡΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Θέμα: Αποκατάσταση εδαφών με εκχύλιση με οργανικά οξέα.
Επιβλέπων: Πασπαλιάρης Ιωάννης
Φοιτητής: ΣΟΦΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Θέμα: Προσομοίωση κυκλώματος παραγωγής ενεργοποιημένου μπεντονίτη.
Επιβλέπων: Πασπαλιάρης Ιωάννης
Φοιτητής: ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Θέμα: Ισοζύγιο Υλικών στη χαλυβουργία Θεσσαλίας και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
2000
Επιβλέπων: Χαλικιά Ηλιάνα
Φοιτητής: ΒΕΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Θέμα: Διαλυτοποίηση βωξίτη σε λουτρά για την παραγωγή πετροβάμβακα.
Επιβλέπων: Πασπαλιάρης Ιωάννης
Φοιτητής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Θέμα: Προσομοίωση αντιδραστήρα πλήρους ανάμιξης
Επιβλέπων: Χαλικιά Ηλιάνα
Φοιτητής: ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Θέμα: Εκτίμηση μεθόδων διαδοχικών εκχυλίσεων για τον προσδιορισμό της χημικής μορφής των μετάλλων σε μεταλλευτικά απορρίμματα
Επιβλέπων: Πασπαλιάρης Ιωάννης
Φοιτητής: ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Θέμα: Ανάπτυξη βάσης θερμοδυναμικών υπολογισμών
1999
Επιβλέπων: Χαλικιά Ηλιάνα
Φοιτητής: ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
Θέμα: Απομάκρυνση βαρέων μετάλλων από όξινα θεικά διαλύματα με χρήση ζεολιθικών στείρων
Επιβλέπων: Χαλικιά Ηλιάνα
Φοιτητής: ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Θέμα: Απομάκρυνση βαρέων μετάλλων από όξινα θεικά διαλύματα με χρήση ζεολιθικών στείρων
Επιβλέπων: Πασπαλιάρης Ιωάννης
Φοιτητής: ΒΙΔΑΛΗ ΡΟΖΑ
Θέμα: Παραγωγή υπερκαθαρού χαλαζία
Επιβλέπων: Νέου - Συγκούνα Παρασκευή
Φοιτητής: ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Θέμα: Φρύξη αρσενοπυρίτη
Επιβλέπων: Χαλικιά Ηλιάνα
Φοιτητής: ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Θέμα: Επίδραση του βαθμού αναγωγής Ελληνικών λατεριτών στη θερμοκρασιακή περιοχή τήξης τους
Επιβλέπων: Πασπαλιάρης Ιωάννης
Φοιτητής: ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Θέμα: Προσομοίωση Αυτοκλείστης Υδατικής οξείδωσης πυριτών.
Επιβλέπων: Πασπαλιάρης Ιωάννης
Φοιτητής: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Θέμα: Οξινη ενεργοποίηση μπεντονιτών με οργανικά οξέα
1998
Επιβλέπων: Χαλικιά Ηλιάνα
Φοιτητής: ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝ
Θέμα: Προσδιορισμός του συντελεστή θερμικής διαστολής οδοντιατρικών πορσελανών
Επιβλέπων: Πασπαλιάρης Ιωάννης
Φοιτητής: ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
Θέμα: Φυσικοχημικός χαρακτιρισμός επιφανείας κόκκων βαιμίτη
Επιβλέπων: Ζευγώλης Eμμανουήλ
Φοιτητής: ΚΑΡΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Θέμα: Μετρήσεις μαγνητικών πεδίων στις λεκάνες ηλεκτρόλυσης αλουμίνας.
Επιβλέπων: Πασπαλιάρης Ιωάννης
Φοιτητής: ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Θέμα: Προσομοίωση εργοστασίου παραγωγής σιδηρονικελίου
Επιβλέπων: Χαλικιά Ηλιάνα
Φοιτητής: ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Θέμα: Κινητικές δοκιμές πρόληψης της όξινης απορροής μεταλλείων από θειούχα απορρίμματα
Επιβλέπων: Χαλικιά Ηλιάνα
Φοιτητής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Θέμα: Αδρανοποίηση θειούχων απορριμμάτων με χρήση ασβεστόλιθου
Επιβλέπων: Πασπαλιάρης Ιωάννης
Φοιτητής: ΜΠΕΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Θέμα: Προσομοίωση αντιδραστήρα εμβολικής ροής
Επιβλέπων: Χαλικιά Ηλιάνα
Φοιτητής: ΠΑΛΗΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Θέμα: Εξηγίανση θειούχων απορριμάτων με χρήση ασβεστολίθου.
Επιβλέπων: Νέου - Συγκούνα Παρασκευή
Φοιτητής: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΙΖΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
Θέμα: Πυρομεταλλουργική κατεργασία λατερίτη Καστοριάς
Επιβλέπων: Χαλικιά Ηλιάνα
Φοιτητής: ΠΑΣΙΑΛΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Θέμα: Αδρανοποίηση θειούχων απορριμμάτων με χρήση ιπτάμενης τέφρας
Επιβλέπων: Νέου - Συγκούνα Παρασκευή
Φοιτητής: ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Θέμα: Πυρομεταλλουργική κατεργασία λατερίτη Καστοριάς
Επιβλέπων: Αγατζίνη-Λεονάρδου Στυλιανή
Φοιτητής: ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θέμα: Καθαρισμός νικελιούχου μεταλλοφόρου διαλύματος με χημική καταβύθιση
Επιβλέπων: Χαλικιά Ηλιάνα
Φοιτητής: ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Θέμα: Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός ανόργανων χρωστικών ουσιών με τη μέθοδο "Αυτοπροωθούμενη σύνθεση υψηλών θερμοκρασιών"
Επιβλέπων: Χαλικιά Ηλιάνα
Φοιτητής: ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Θέμα: Επίδραση του στερεού αναγωγικού στη φρύξη λατεριτών
Επιβλέπων: Χαλικιά Ηλιάνα
Φοιτητής: ΦΛΩΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Θέμα: Εξηγίανση θειούχων απορριμάτων με χρήση ιπτάμενης τέφρας.
Επιβλέπων: Χαλικιά Ηλιάνα
Φοιτητής: ΦΥΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Θέμα: Εφαρμογές γεωχημικού μοντέλου στην όξινη απορροή μεταλλείων
1997
Επιβλέπων: Πασπαλιάρης Ιωάννης
Φοιτητής: ΑΒΕΡΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Θέμα: Απομάκρυνση Fe από χαλαζιακή άμμο.
Επιβλέπων: Αγατζίνη-Λεονάρδου Στυλιανή
Φοιτητής: ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Θέμα: Καταβύθιση αλουμινίου από θειϊκά διαλύματα με τη μορφή του αλουνίτη.
Επιβλέπων: Πασπαλιάρης Ιωάννης
Φοιτητής: ΚΑΡΑΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Θέμα: Προσομοίωση Αντιδραστήρα ροής Πλήρους Αναμίξεως σε Η/Υ.
Επιβλέπων: Νέου - Συγκούνα Παρασκευή
Φοιτητής: ΚΑΤΑΠΟΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Θέμα: Αναγωγική φρύξη Σιδηρονικελιούχου μεταλλεύματος μεχρήση λιγνίτη.
Επιβλέπων: Πασπαλιάρης Ιωάννης
Φοιτητής: ΚΟΖΑΝΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ
Θέμα: Προσομοίωση Αντιδραστήρα Εμβολικής Ροής σε Η/Υ.
Επιβλέπων: Πασπαλιάρης Ιωάννης
Φοιτητής: ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Θέμα: Ηλεκτρολυτικός καθαρισμός υγρών αποβλήτων.
Επιβλέπων: Κοντόπουλος Αντώνιος
Φοιτητής: ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Θέμα: Παραγωγή κεραμικών με SHS.
Επιβλέπων: Αγατζίνη-Λεονάρδου Στυλιανή
Φοιτητής: ΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θέμα: Καθαρισμός νικελιούχου μεταλλοφόρου διαλύματος.
Επιβλέπων: Χαλικιά Ηλιάνα
Φοιτητής: ΜΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Θέμα: Σταθερότητα κεραμικών απορριμμάτων.
Επιβλέπων: Πασπαλιάρης Ιωάννης
Φοιτητής: ΜΟΛΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Θέμα: Προσομοίωση Αντιδραστήρα Ισορροπίας GIBBS σε Η/Υ.
Επιβλέπων: Κοντόπουλος Αντώνιος
Φοιτητής: ΠΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Θέμα: Βιοεκχύλιση μεταλλευτικών απορριμμάτων.
Επιβλέπων: Αγατζίνη-Λεονάρδου Στυλιανή
Φοιτητής: ΣΠΑΘΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Θέμα: Εκχύλιση νικελιούχου σερπεντινικού μεταλλεύματος μετά από απομάκρυνση του ασβεστίτη με μαγνητικό διαχωρισμό.
Επιβλέπων: Κοντόπουλος Αντώνιος
Φοιτητής: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Θέμα: Περιβαλλοντικός χαρακτ.απορριμμάτων SOMOVA(RO).
1996
Επιβλέπων: Κοντόπουλος Αντώνιος
Φοιτητής: ΑΣΗΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Θέμα: Καταβύθιση μονουδρίτη αλουμινίου από υδατικά διαλύματα.
Επιβλέπων: Κοντόπουλος Αντώνιος
Φοιτητής: ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Θέμα: Ανάκτηση μεταλλικών αξιών από διαλύματα με μπεντουίτες και ζεόλιθους.
Επιβλέπων: Κοντόπουλος Αντώνιος
Φοιτητής: ΒΟΝΤΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Θέμα: Μελέτη αρχαίων μεταλ/κών και μεταλ/κών απορριμμάτων Λαυρίου.
Επιβλέπων: Πασπαλιάρης Ιωάννης
Φοιτητής: ΓΑΤΣΩΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Θέμα: Βάση Θερμοδυναμικών Δεδομένων.
Επιβλέπων: Κοντόπουλος Αντώνιος
Φοιτητής: ΔΟΥΒΗ ΕΛΕΝΗ
Θέμα: Εξαγωγή βαρέων μετάλλων από εδάφη.
Επιβλέπων: Ζευγώλης Eμμανουήλ
Φοιτητής: ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Θέμα: Δυνατότητες τήξης υλικών σε μεταλλάκτες τύπου ΟΒΜ κατά τον εμπλουτισμό και κάθαρση ρευστού σιδηρονι-κελίου.
Επιβλέπων: Ζευγώλης Eμμανουήλ
Φοιτητής: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Θέμα: Εκχύληση βαρέων μετάλλων από μολυσμένα εδάφη σε στήλες εκχύλησης: Καθαρισμός των μεταλλοφόρων εκχυλιστικών διαλυμάτων με τεχνικές καταβύθισης.
Επιβλέπων: Αγατζίνη-Λεονάρδου Στυλιανή
Φοιτητής: ΤΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
Θέμα: Απομάκρυνση αλουμινίου από θεϊκά διαλύματα.
Επιβλέπων: Κοντόπουλος Αντώνιος
Φοιτητής: ΧΟΥΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Θέμα: Περιβαλλοντικός χαρακτηρισμός απορριμμάτων και αποβλήτων χυτηρίων.
1995
Επιβλέπων: Χαλικιά Ηλιάνα
Φοιτητής: ΚΑΝΤΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Θέμα: Κατεργασία όξινης απορροής θειούχων μεταλλείων με ανοξικές ασβεστολιθικές τάφρους.
Επιβλέπων: Ζευγώλης Eμμανουήλ
Φοιτητής: ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Θέμα: Κινητική ενυδάτωσης βαρυψημένης Μαγνησίας.
Επιβλέπων: Πασπαλιάρης Ιωάννης
Φοιτητής: ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Θέμα: Ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων με ισοζύγια κατανομής πληθυσμών.
1989
Επιβλέπων: Χαλικιά Ηλιάνα
Φοιτητής: ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Θέμα: Κινητική αντιδράσεων καταβύθισης με μέταλλα.